ENERGIE

De " e " in Legal Today verwijst naar groene energie.

Legal Today heeft meer dan 10 jaar ervaring in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van duurzame energieprojecten, zoals:
- windenergie op land
- zon op daken en veldopstellingen
- warmte- koude opslag
- geothermie
- warmtenetten
- ESCo projecten
- LNG (vloebaar aardgas)
- biogas projecten