Rechtsgebieden

Legal Today levert regelmatig een bijdrage aan het opstellen van, of adviseren over, de volgende overeenkomsten: 

  • intentieovereenkomsten 
  • samenwerkingsovereenkomsten 
  • ontwikkelovereenkomsten
  • energiecontracten 
  • (warmte) leveringsovereenkomsten 
  • opstalovereenkomsten 
  • (turnkey) aannemingsovereenkomsten 
  • exploitatieovereenkomsten
  • energieprestatiecontracten