RECHTSGEBIEDEN

Legal Today levert regelmatig een bijdrage aan het opstellen van, of adviseren over, de volgende overeenkomsten:

  • intentieovereenkomsten
  • samenwerkingsovereenkomsten
  • ontwikkelovereenkomsten
  • energiecontracten
  • (warmte) leveringsovereenkomsten
  • opstalovereenkomsten
  • (turnkey) aannemingsovereenkomsten
  • exploitatieovereenkomsten
  • energieprestatiecontracten